Swedish language landing page

Om CiDRA

Förmågan att konvertera data till kunskap och vidare till handling är det som driver CiDRA. Det är vår mission att leverera banbrytande teknik som ger noggranna data i realtid, som kan användas för att optimera industriella processer, maximera återvinning och minska kostnader. Våra produkter, system och förbättrade återvinningsstjänster ger kunderna som aldrig förr inblick i processerna, och ger dem möjlighet att förbättra deras företags prestationer.

Under de senaste 17 åren har vi utmärkt oss genom entreprenörsanda och teamets områdeskunskap, som är i världsklass. Därigenom har vi kunnat arbeta närmare industriledare för att ta fram unika och effektiva lösningar. Tack vare kundfokus och servicetänkande har vi fler än 350 kunder i 35 länder i hela världen.

Produkter och tjänster

CiDRAs sortiment med SONARtrac flödesmätare är ett genombrott inom flödesmätningstekniken. Våra passiva sonarflödesmätare ger korrekta och pålitliga flödesmätningar för många olika tillämpningar och branscher. Under årens lopp har sortimentet med SONARtrac-system utvecklats till att omfatta en uppsättning olika flödesmätare, konstruerade för att mäta enstaka och flerfasiga flöden från vatten till mycket aggressivt slam. Sonar-flödesmätarna är av icke-invasiv typ, utan rörliga delar eller under processenblötlagda delar som slits, eller innebyggda driftmekanismer. Istället är de lätta att installera utanpå alla rör, och ger flera års driftstid utan underhållsbehov.

Våra servicealternativ förbättrar ytterligare kvaliteten på kundsupporten och processoptimeringstekniken. CiDRA:s tjänster inom branschen för mineralbearbetning gör det möjligt för anläggningsoperatörer att minska antalet processtörningar, förbättra sortering och klassificering av krossat material, och att maximera mineralåtervinning. CiDRA erbjuder också tjänster som förbättrar processeffektiviteten, säkerheten och pålitligheten, och övervakar samtidigt kundens tillgångar. Dessa tjänster är verkligen nydanande, då de ger långsiktiga, hållbara och kontinuerliga förbättringsstrategier.